در این شماره مطالعه خواهید کرد:1- سخن سردبیر 2 – توصیه های یونسکو در رابطه با روز معلم 3 – نمایشنامه بازگشایی مدرسه 4 – معرفی کتاب 5 – اخلاق سیاسی از دیدگاه امام علی (ع) 6 – اختلالات یادگیری 7 – سخنی با خوانندگان 8 – آموزش و پرورش کویت 9 – روز معلم در کشورهای جهان 10 – داده های علم و فناوری 11 – استرس و اضطراب 12 – ماه مبارک ( فلسفه مبارک بودن ماه رمضان )