به اطلاع متقاضیان دوره ها  می رساند،  تا شفاف شدن وضعیت دوره ها از طرف سازمان مشارکتهای مردمی وزارت متبوع ،  ثبت نام در دوره ها امکان پذیر نیست.