✅در بیست و ششمین روز فروردین ماه، مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان میزبان ریاست دانشگاه فرهنگیان و همراهان بود

✅در بیست و ششمین روز فروردین ماه، مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان میزبان ریاست دانشگاه فرهنگیان و همراهان بود

✅در بیست و ششمین روز فروردین ماه، مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان میزبان ریاست دانشگاه فرهنگیان و همراهان بود

در این بازدید که سه ساعت به طول انجامید، ابتدا صادق زاده ریاست مرکز، ضمن معرفی مرکز تحقیقات معلمان استان و بیان اجمالی سیاستها و ماموریتهای آن، به اهمیت همکاری مرکز تحقیقات معلمان و دانشگاه فرهنگیان به عنوان دو نهاد اثرگذار در تقویت بنیه علمی آموزش و پرورش و توسعه حرفه ای معلمان پرداخت. دراین رابطه ، همکاری علمی اساتید دانشگاه فرهنگیان با سر گروههای آموزشی، برگزاری نشستهای علمی اساتید دانشگاه ودکترمعلمان در زمینه جدیدترین مسائل و چالشهای آموزش و پرورش و راههای برون رفت از آن، ارتباط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با بخشهای مختلف ازجمله کتابخانه و آزمایشگاهها ، بازدید از موزه وامکان استفاده پژوهشگران فرهنگی ازظرفیتهای علمی دانشگاه فرهنگیان مهمترین محورهای همکاری بود که در نشست اولیه مطرح و موردتوافق طرفین قرار گرفت و مقرر شد در جلسات بعدی برنامه عملیاتی، آن تنظیم و از تابستان سال جاری اجرایی گردد. در ادامه جهت آشنایی با ظرفیتها و پتانسیلهای مرکز تحقیقات،بخش¬های مختلف این مرکز توسط ریاست دانشگاه فرهنگیان و تیم همراه مورد بازدید قرار گرفت .طی این بازدید، مسئولین هر بخش پیشنهادات کاربردی خود را در رابطه با نحوه مشا

دیدگاه‌ها ۰