جلسه هم اندیشی با معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

جلسه هم اندیشی با معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

جلسه هم اندیشی با معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

🗓در تاریخ 1402/01/22در محل دانشگاه اصفهان برگزار گردید در این جلسه که دو ساعت و نیم به طول انجامید طرفین ضمن بررسی نقاط مشترک جهت همکاری بر ضرورت ارتباط بین دانشگاه و مرکز تحقیقات معلمان تاکید نمودند در پایان مقرر گردید تیم کارشناسی طرفین نسبت به تهیه و تنظیم یک تفاهم نامه جهت فعالیت های مشترک اقدام نمایند

دیدگاه‌ها ۰