جلسه جهانی علوم پایه جلسه هم اندیشی پیشکسوتان

جلسه جهانی علوم پایه جلسه هم اندیشی پیشکسوتان

✅در راستای برگزاری همایش دبیران علوم پایه استان به مناسبت سال

جهانی علوم پایه جلسه هم اندیشی پیشکسوتان علوم پایه و روسای انجمنهای علمی و سرگروههای درسی علوم پایه و ابتدایی استان

🗓در مورخه 1402/01/21 در مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه دبیران فیزیک- شیمی – زیست – ریاضی – زمین شناسی و همچنین آموزگاران ابتدائی و صاحب نظران مربوطه به بررسی چالش های مربوط به رشته های علوم پایه جهت طرح در همایش پرداختند

دیدگاه‌ها ۰