✅برگزاری جلسه هیئت اجرایی همایش سال جهانی علوم پایه در مرکز تحقیقات – معلمان استان اصفهان

✅برگزاری جلسه هیئت اجرایی همایش سال جهانی علوم پایه در مرکز تحقیقات - معلمان استان اصفهان

لازم به ذکر است این همایش با حضور 300نفر از برترین دبیران علوم پایه استان در#14اردیبهشت ماه 1402وبا حضور دکتر منصوری از دانشگاه صنعتی شریف په صورت میز گردی در مرکز تحقیقات معلمان _استان اصفهان برگزار خواهد شد

✅برگزاری جلسه هیئت اجرایی همایش سال جهانی علوم پایه در مرکز تحقیقات – معلمان استان اصفهان

لازم به ذکر است این همایش با حضور 300نفر از برترین دبیران علوم پایه استان در#14اردیبهشت ماه 1402وبا حضور دکتر منصوری از دانشگاه صنعتی شریف په صورت میز گردی در مرکز تحقیقات معلمان _استان اصفهان برگزار خواهد شد

دیدگاه‌ها ۰