آدرس سایت ثبت نام استخدام آموزش و پرورش ۱۴۰۱

آدرس سایت ثبت نام استخدام آموزش و پرورش ۱۴۰۱

⏰ مهلت ثبت نام:
زمان شروع زمان شروع ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ می باشد.

❇️توجه ویژه:
داوطلبان بایستی سریال ثبت نام ۱۲ رقمی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش (ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی / آموزگار ابتدایی استثنایی) سال ۱۴۰۱ و هزینه ی استفاده از خدمات پیام کوتاه به مبلغ ۲/۳۳۰/۰۰۰ ریال معادل دویست و سی و سه هزار تومان را از قسمت خرید کارت تهیه نمایند.

🌐 لینک ثبت نام👇
https://register4.sanjesh.org/NOETRGSelectApCandidate140112/

دیدگاه‌ها ۰