جلسه با آقای احمدی دبیر انجمن علمی معلمان ریاضی استان(عکس)

جلسه با آقای احمدی دبیر انجمن علمی معلمان ریاضی استان(عکس)

جلسه با آقای احمدی دبیر انجمن علمی معلمان ریاضی استان
در خصوص برگزاری همایش سال جهانی علوم پایه در اردیبهشت ماه با همکاری مرکز تحقیقات معلمان

دیدگاه‌ها ۰