گزارش تصویری/جلسه با انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان

گزارش تصویری/جلسه با انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان

گزارش تصویری
جلسه ی سه ساعته ، با هسته مرکزی انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در تاریخ 7 اسفند ماه در مرکز تحقیقات برگزار شد

دیدگاه‌ها ۰