بازدید دو ساعته حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمود فقیهی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان

بازدید دو ساعته حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمود فقیهی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان

بازدید دو ساعته حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمود فقیهی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان

از مرکز تحقیقات معلمان و موزه آموزش و پرورش مرکز

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان ابقراز نمودن که اسناد بی نظیر و موزه جالبی تشکیل شده است

وسازمان اسناد می تواند در راستای افزایش اسناد آموزشی و تاریخ آموزش و پرورش مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان کمک های شایانی نمایند


.


.

دیدگاه‌ها ۰