“کارنامه معلمان در رتبه بندی” چیست و چه محتوایی دارد؟

<strong>“کارنامه معلمان در رتبه بندی” چیست و چه محتوایی دارد؟</strong>

“کارنامه معلمان در رتبه بندی” چیست و چه محتوایی دارد؟رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: بازخوردهایی به صورت نقاط قوت و نیازمند بهبود به صورت کارنامه در اختیار معلمان قرار می‌گیرد

محسن زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره صدور کارنامه برای معلمان گفت: بعد از فرایند ارزیابی معلمان که ارزیابان حرفه‌ای کار خود را از طریق سامانه انجام دادند، متناسب با هر شایستگی و در مجموع نمره‌ای برای معلم تولید می‌شود.

وی افزود: این نمره به هیئت‌های ممیزه گزارش می‌شود و آنها به استناد نمره تولید شده و سایر بررسی‌هایی که انجام می‌دهند، رتبه معلمان را تعیین می‌کنند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش بیان کرد: هدف اصلی رتبه بندی، توسعه حرفه‌ای معلمان است. این سبک از ارزیابی‌ها به شکل استاندارد و علمی در هر بخشی برگزار می‌شود و بازخوردی را به فرد ارائه می‌دهد تا مشخص شود وضعیت او در هر یک از شایستگی‌ها چگونه است.

زارعی ادامه داد: برای هر شایستگی، نقاط قوت، قابل قبول یا نیازمند بهبود تعیین می‌شود و این بازخوردها در قالب کارنامه به صورت سامانه‌ای در اختیار معلمان قرار می‌گیرد تا بدانند برای هر شایستگی چه وضعیتی دارند و توصیه‌های لازم برای توسعه و بهبود وضعیت به آنها ارائه می‌شود.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش ادامه داد: درباره نقاط قوت معلمان، راهکارهایی  توصیه می‌شود که چگونه آن را حفظ و تقویت کنند، همچنین در شاخص‌هایی که قابل قبول هستند، وضعیت خود را ارتقا دهند تا به نقطه قوت تبدیل شود و در شاخص‌های نیازمند بهبود، توصیه‌هایی ارائه خواهد شد تا خود را ارتقا دهند.

وی بیان کرد: هم‌اکنون در حال طراحی این کارنامه هستیم و بعد از انجام این فرایندها، بازخورد را در اختیار معلمان قرار خواهیم داد.

زارعی در پاسخ به این پرسش که آیا این کارنامه تاثیری در کسب رتبه یا وضعیت کاری آنها خواهد داشت؟ گفت: خیر! این کارنامه صرفا بازخورد فردی به همکاران است.

دیدگاه‌ها ۰