تا دی ماه تمام احکام رتبه بندی فرهنگیان باید صادر گردد

تا دی ماه تمام احکام رتبه بندی فرهنگیان باید صادر گردد

تا دی ماه تمام احکام رتبه بندی فرهنگیان باید صادر گردد

تا دی ماه تمام احکام رتبه بندی فرهنگیان باید صادر گردد

نوری، وزیر آموزش و پرورش در دیدار با معلمان شهرستان‌های کنگاور

با تلاش ارزیابان اکثر امتیازات رتبه‌بندی به فناوری استان ها و مناطق که توسط ارزیابان تایید شده اند، ارسال شده که ملاک امتیازات نهایی ، همین امتیازات است.که جمع دو امتیاز ؛امتیاز کلی فرهنگیان عزیز می باشد.

اجرای فرایند پایانی طرح رتبه بندی در کشور آغاز شده است، و تا دی ماه تمام احکام فرهنگیان باید صادر گردد.

همکارانی که بعد از پیامک تایید به امتیاز رتبه‌بندی خود اعتراضی داشته باشند ،سامانه این همکاران دوباره به مدت ۲۴ ساعت باز خواهد شد تا نسبت به بارگزاری مجدد مدارکی که فراموش کرده بودند اقدام کنند.

با توجه به گستردگی جامعه فرهنگیان و لزوم دقت در انجام این طرح، طبیعی است که سرعت کار باید اندکی افزایش پیدا کند.

دیدگاه‌ها ۰